mimod11.jpg

Basın Açıklamaları

İKK Basın Açıklaması

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

13 KASIM 2018

TÜRK MÜHENDİS MİMARLAR ODALARI BİRLİĞİ

BODRUM İLÇE KORDİNASYON KURULU

 

TMMOB Bodrum IKK bileşenleri olarak aşağıda sunduğumuz basın

açıklamasını sizler aracılığı ile değerli Bodrum Kamuoyuna ve Yetkililerine arz etmek istiyoruz.

Mesleğimize ilk atıldığımızda yapmış olduğumuz bir yemin vardır, sözlerimize bu yemini

Bodrum Kamuoyuna sunarak başlamak istiyoruz.

Bana verilen Mimarlık/Mühendislik unvanına daima layık olmaya;

onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek,

hangi şartlar altında olursa olsun,

onları ancak iyiye kullanmaya;

yurduma ve insanlığa yararlı olmaya,

kendim ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma

namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Yıllar önce vermiş olduğumuz bu yemin bağlamında, yaşadığımız kente ve doğaya karşı

sorumluluklarımızın bilincinde olarak aşağıdaki tespitleri bilgilerinize sunarız.

 

1- Bodrum İlçemizde mevcut olan Küçük Sanayi Sitesi 1139 Ada 53/1/2 ve 5 Parseller

1142 Ada 1 ve 2 Parseller üzerinde kuruludur. Tüm kamuoyunca bilindiği üzere altında

bulunan tarihi eserlerin (Halikarnassos Antik Kentinin Hipodrom Alanı) gün yüzüne

çıkartılarak tüm insanlığa sunulması amacıyla bu Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu yerden

kaldırılması yıllardan beri Bodrum’da yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. 2003 Yılında

yapılan Torba (Bodrum-Muğla) Koruma Amaçlı İmar Planı notlarında kentin günlük

yaşamında olumsuzluklar oluşturan otogar ve sanayi sitesinin yarımadanın ihtiyaçlarını da

göz önüne alınarak kentin dışına çıkartılması gerektiği belirtilmektedir.

2-Birinci maddede belirtilen ihtiyaç doğrultusunda Bodrum Küçük Sanayi Sitesi

Kooperatifi kurulmuş ve Torba ‘da yeni yapılması planlanan Otogarın üst tarafında bulunan 5

adet Tarla, Zeytinlik ve Zeytinli tarla vasfında görünen gayrimenkuller satın alınmıştır.

Bodrum’daki sanayi sitesinde 110 İşyeri vardır, yapılması planlanan sanayi sitesinin 158

üyesinin olduğu kendi internet sitelerinde belirtilmektedir. Mevcut sanayi sitesinden 30

işyerinin yeni kooperatife üye olduğu diğer üyelerin dışarıdan yazıldığı bilgisine tarafımızca

ulaşılmıştır. Bu durumda mevcut sitedeki 80 işyeri yeni yapılması tasarlanan sanayi sitesine

gün itibari ile taşınamayacaktır. Mevcut sanayi sitesi tarihi eserlerin açığa çıkartılması amacı

ile 80 işyeri yıkılamayacak ise Torba’ da yapılacak olan sanayi sitesinin amacı neye hizmet

etmektedir?

3- Torba’daki satın alınan yerde, imar planına göre yola ve yeşil alana isabet eden

kamu terklerinin yapılmadan 153 ada 34 Parsel de kayıtlı 15.095 m2’lik alana Bodrum

Belediyesinde 08.06.2018 tarihinde 2018/500-2 sayı ile Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Bu

ruhsat gereken İmar uygulamaları yerine getirilmeden verilen bir ruhsattır. 3194 Sayılı İmar

Kanununun 15 ve 16. Maddelerine göre ‘ kamuya isabet eden alanların imar terkleri

yapılmadan’ verilen bu yapı Ruhsatı incelendiğinde belgenin; Bodrum Belediye Başkanının dış

görevde olduğu bir zamanda Belediye Başkanı vekili olarak görevlendirilen Bodrum Belediye

Meclis Üyesi Sayın Mehmet Melengeç tarafından düzenlenmiş olduğu ve bu belgede ruhsatı

düzenleyen teknik eleman, kontrol eden, onaylayan hanelerinin Mehmet Melengeç

tarafından 3 aynı imza ile düzenlendiği açıkça görülmektedir. Sayın Meclis üyesi aynı

 

zamanda bahse konu yerde yapılan inşaatın sahibi olan , Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin

imza yetkilisi ve başkanıdır. Teknik eleman olmayan bir kişinin 3 yere aynı imzayı atarak

ruhsat hazırlatması hem mal sahibi hem onaylayan konumunda olması hiçbir etik değere

sığmamaktadır. Terkleri yapılmayan bir tarlaya yapı ruhsatı düzenlemek hiçbir yasal zemine

oturmamaktadır.

Yasal olmayan bu uygulamanın derhal iptal edilmesi gerekirken geçen 5 ay boyunca ruhsatın

halen yürürlükte olması tarafımızca kabul edilemez bir uygulamadır.

4-Yine 2018/500-2 sayılı Yapı Ruhsatına bakıldığında fenni mesul olarak görev yapan

harita mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi meslektaşlarımızın bazı belediye

meclis üyelerinin maaşlı elemanları olduğuna dair duyumlarımız bizi kaygılandırmaktadır.

İlçemizin önümüzdeki dönemde Yerel Yöneticiliğine soyunan aday adaylarının da bu

hukuksuzluğa dahil olabileceğini düşünmek bile istemiyoruz.

5-Beş ay önce kesilmiş Yapı Ruhsatının yasal ve etik olmamasına rağmen geçen süreç

içerisinde gerekli iptali yaptırmayan mevcut yerel yönetimin o dönemde başında olan siyasi

erkin de sessiz kalması yine önümüzdeki dönemde Yerel Yöneticiliğe aday olmasından mıdır?

6-Yukarıda arz etmiş olduğumuz kooperatif; hangi yasal güce dayanarak ruhsat

almadığı parsellerde, hazineye ait parselde ve yasal olmayan ruhsata konu parselde inşaat

faaliyetlerine başlamıştır? Bu bölgede devam eden zeytin ağaçlarının sökülmesi ve çam

ağaçlarının kesimi, hafriyat ve dolgu çalışmaları sonucunda doğaya vermiş oldukları geri

dönülmez hasar kamuoyuna nasıl açıklanacaktır?

Her türlü hukuksal haklarımız saklı kalmak üzere İlçemiz Torba mahallesinde halen devam

eden hukuk dışı uygulamanın bir an önce durdurulması ve Bodrum Kamuoyunun konu ile

ilgili duyarlılığının sağlanması, hukuksuzluğa izin vermemesi ve rantın bir kez daha

kazanmaması için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi bildirir, ruhsat iptalinin

gerçekleştirilmesi ve sürecin yasal zeminler içerisinde devam ettirilmesini arzuladığımızı

Bodrum Kamuoyuna saygılarımız ile arz ederiz.

 

 

Arama