mimod11.jpg

Oda Kayıt Koşulları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

16 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30716

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2019 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir:

 

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya Tebliğden çıkarılan yapılar için, 2019 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2019 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Save

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası

Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

Serbest Mimarlık Hizmetleri Verilmesi ve Belgelendirme Koşulları

Kendi adına serbest çalışan mimarın tescili ve tescil yenilemesi

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Resmi Gazete

Resmi Gazete için tıklayın

Mimarlık Vakfı Kitapevi

Mimarlık vakfı kitapevi için tıklayın

Mimarlar Odası

Mimarlar Odası Genel Merkezi
Mimarlar Odası Adana Şubesi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi
Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Mimarlar Odası Mersin Şubesi
Mimarlar Odası Muğla Şubesi
Mimarlar Odası Samsun Şubesi

TMMOB ve Bağlı Diğer Odalar

 TMMOB
 Çevre Mühendisleri Odası
 Elektrik Mühendisleri Odası
 Gemi Mühendisleri Odası
 Gıda Mühendisleri Odası
 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
 İnşaat Mühendisleri Odası
 Makine Mühendisleri Odası
 Maden Mühendisleri Odası
 Jeofizik Mühendisleri Odası
 Jeoloji Mühendisleri Odası
 Ziraat Mühendisleri Odası

Kurum ve Kuruluşlar

 Tarihi Kentler Birligi
 Türk Standardları Enstitüsü
 THBB Türkiye Hazır Beton Birliği
 Türkiye Prefabrik Birliği Beton Birliği
 Mimarlık Vakfı
 Çekül Vakfı
 Tarih Vakfı
 Temiz Enerji Vakfı
 Yapı Endüstri Merkezi (YEM)
 RIBA
 AIA
 UIA
 UMAR
 ABD Mimarlık Kayıt Kurulları Ulusal Konseyi / The National Council of Architectural Registration Boards (NCARB)
 ABD Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu / National Architectural Accrediting Board (NAAB)
 İstanbul Serbest Mimarlar Derneği
 İZODER (Isı, Ses ve Su İzolasyoncuları Derneği)
 İstanbul Proje Yönetim Derneği
 Yapısal Çelik Derneği
 İzmir Tabip Odası
 TEMA
 Ağa Han

Dünya Mimarlık Merkezleri ve Galeriler

 American Architectural Foundation
 Arc en Reve Centre d’Architecture
 Architectural League of New York
 Architecture Centre Bristol
 Architecture Foundation
 Architektur Forum Zurich
 Architectur Zentrum Wien
 Architectuur Centrum Amsterdam
 Architekturgalerie Luzern
 Arkitekturmuseet
 Architekturmuseum Basel
 Austrian Architectural Foundation
 Canadian Centre for Architecture
 Chicago Architecture Foundation
 Cooper-Hewitt National Design Museum
 Deutches Zentrum für Architektur
 Frac Centre
 Galerie Aedes
 Galerie d’Architecture
 Galerija Dessa
 Gallery Ma
 Haus der Architektur
 Lighthouse Scotland’s Centre for Architecture
 Max Protetch Gallery
 Museum of Architecture
 National Building Museum
 Netherlands Architecture Institute
 Pavillon de l’Arsenal
 RIBA Architecture Gallery
 Suomen Rakennustaiteen Museo
 Van Alen Institute

Bakanlıklar

 T.C. Kültür Bakanlığı
 Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı
 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
 Turizm Bakanlığı
 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 Diğer bakanlıklar…

Dergiler

Türkiye

 Arredamento
 Ege Mimarlık
 Yeni Mimar
 İnşaat & Malzeme
 Mimar ve Mühendis Dergisi
 Mobilya Dekorasyon
 Şantiye Dergisi
 Tasarım
 Villa Dekorasyon
 Yalıtım
 Yapı
 İzmir Life

Dünya

 A+U Architecture and Urbanism
 Abitare
 Arch+
 Architecture
 Architects Journal
 Architectural Record
 Architectural Review
 Arkitektur
 Detail
 Domus
 L’Architecture d’Aujourd’hui
 L’Arca
 Wettbewerbe Aktuell

İnsan Kaynakları

 www.akampus.com
 www.akariyet.com
 www.btinsan.com
 www.cvmap.com
 www.insankaynaklari.com
 www.isguc.org
 www.ishyeri.com
 www.iskur.gov.tr
 www.kariyer.net
 www.kariyerrehberi.com
 www.mezun.com
 www.nektarin.com
 www.personelonline.com
 www.peryon.org
 www.secretcv.com
 www.tekadres.com
 www.vizyoner.com

Portallar

 Arkitera
 Arkitera Mimarlik Veritabanı
 Mimarlık Müzesi
 www.yapitr.com
 World Architecture
 2000 Sonrası Türkiye’de Mimarlık Antolojisi

Kültür & Sanat

 İzmir Kent Arşivi ve Müzesi
 İzmir Sanat Merkezi
 İzmir Life
 İzmir Kitap
 Garanti Galeri

Gazeteler

 Cumhuriyet
 Hürriyet
 Milliyet
 Radikal
 Sabah
 Yeni Asır
 Ticaret Gazetesi
 Resmi Gazete

Eğitim

Türkiye’de Mimarlıkla İlgili Web Sayfası Bulunan Üniversiteler

 Anadolu Üniversitesi / ESKİŞEHİR 
 Bilkent Üniversitesi / ANKARA
 Dokuz Eylül Üniversitesi / İZMİR
 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İZMİR
 Karadeniz Teknik Üniversitesi / TRABZON
 ODTÜ / ANKARA
 Mimar Sinan Üniversitesi / İSTANBUL
 Balıkesir Üniversitesi / BALIKESİR

Diğer Üniversiteler

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
 Adnan Menderes Üniversitesi
 Afyon Kocatepe Üniversitesi
 Akdeniz Üniversitesi
 Ankara Üniversitesi
 Atatürk Üniversitesi
 Balıkesir Üniversitesi
 Bilgi Üniversitesi
 Boğaziçi Üniversitesi
 Celal Bayar Üniversitesi
 Cumhuriyet Üniversitesi
 Çukurova Üniversitesi
 Deniz Harp Okulu
 Ege Üniversitesi
 Erciyes Üniversitesi
 Galatasaray Üniversitesi
 Gazi Üniversitesi
 Gaziantep Üniversitesi 
 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 Hacettepe Üniversitesi
 Uluslararası Amerikan Üniversitesi
 İstanbul Teknik Üniversitesi
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 Kara Harp Okulu
 Kırıkkale Üniversitesi
 Koç Üniversitesi
 Marmara Universitesi
 Muğla Üniversitesi
 Niğde Üniversitesi
 Osman Gazi Üniversitesi
 Sabancı Üniversitesi
 Sakarya Üniversitesi
 Uludağ Üniversitesi
 Yeditepe Üniversitesi
 Yıldız Teknik Üniversitesi
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Arama