mimod11.jpg

Ödenti Belge ve Harçlar

Ödenti Belge ve Harçlar

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2019 Yılı Ödenti ve Belge Harçları

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2018 tarihli ve 46/11 sayılı kararı ile 1 Ocak 2019–31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlenmiştir:

 

İlk kayıt ödentisi

60,-TL

Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL)

300,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

2500,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

2500,-TL

Büro Tescil Belgesi ücreti

600,-TL

SM/SMB mührü ücreti

100,-TL

Kimlik Kartı yenileme ücreti

30,-TL

Üye tanıtma belgesi ücreti

30,-TL

Şantiye şefliği belgesi ücreti

50,-TL

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti

50,-TL

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

 

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

 

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

 

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

a)  Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,

 

b)  Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,

 

c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

 

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.

 

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2019 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

 

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Arama