Basın Açıklamaları

Gezi Eylemleri davasında gerçekleşen hukuğa aykrı kararların karşısında durmak için...
Tuzla sulak alan projesine karşı bileşenlerimizle beraber Milas belediyesi önünde...
  Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karar bağlanmasının ardından temsilcilik...
Serbest Meslek Erbabı için Gerekli Evraklar:   -Vergi Levhası(internet üzerinden...
13 KASIM 2018 TÜRK MÜHENDİS MİMARLAR ODALARI BİRLİĞİ BODRUM İLÇE...
TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BODRUM İLÇE KOORDİNASYON KURULU ŞUBAT...
BODRUM KALESİ PROJESİ’ NE MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARI KONUSUNDA TMMOB...
Mimarlar Odası, Bodrum Kalesi Çalıştayının Sonuç Bildirisi Hakkındaki Görüşleri 12-13...