mimod11.jpg

Etkinlikler

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

MİMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı dokümanla ifade eder. Tasarladığı binanın eksiksiz ve kusursuz uygulanmasını sağlamak için çizili ve yazılı olarak oluşturduğu belgeleri uygulama sürecinde de geliştirebilir. Bu çizili ve yazılı belgeler MİMAR’ın tasarımını asgari olarak ifade etme araçlarıdır. Mimar tasarımını ifade etmek için var olan ve gelecekte de geliştirilecek başka araç ve yöntemleri kullanabilir.

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

MESLEKİ DENETİMİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR

Mimarlar Odasının mesleki denetim yapmaya yetkili birimleri, mesleki denetimi bir kamu kurumu niteliğinde olan Mimarlar Odasının tüzel kişiliği adına yaparlar.

Mimar, Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde tanımlanan mimarlık hizmetlerinden; “mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin ilgili şartnamelerinde belirlenen zorunlu iş aşamalarını mesleki denetime sunmakla yükümlüdür.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Yaz Etkinlikleri Serisi - I: 
ÇİFTLİKTEN PLAJA, Planlama Öneri ve Rapor Sunuşu

1999'dan beri Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği, Bodrum Habitat Kent ve Kentleşme Kozası, Kent Konseyi Bileşenleri, Bodrum Belde Belediyeleri ve çeşitli STK'ların destekleriyle Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Modelleri Yerleşim ve Planlama İlkeleri belirleme amaçlı Yaz Okulları gerçekleştiren Colorado Üniversitesi Planlama ve Mimarlık Bölümü "Bodrum 2016 Yaz Okulu" çalışmalarını tamamladı.

Arama