ÇALIŞMA GRUPLARI

1-  Bodrum Kent ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu

2- İmar Mevzuatı ve Mesleki Sorunlar Çalışma Grubu

3- Etkinlik Çalışma Grubu

4- Bodrum Kültür Envanteri Çalışma Grubu