ÖDENTİ ve BELGE HARÇLARI

2021 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 04 Aralık 2020 tarihli ve 47/7 sayılı kararı ile 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

  • İlk kayıt ödentisi 100,- TL
  • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL) 390,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 3.600,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 3.600,- TL
  • Büro Tescil Belgesi ücret 900,- TL
  • SM / SMB mühürü ücreti 125,- TL
  • Kimlik kartı yenileme ücreti 50,- TL
  • Üye tanıtım belgesi ücreti 50,- TL
  • Şantiye şefliği belgesi ücreti 100,- TL;
  • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 100,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası’ndan 2021 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU