BODRUM HALKINA DUYURU

BODRUM HALKINA DUYURU
01.04.2021
152
A+
A-

TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

BODRUM İLÇE KOORDİNASYON KURULU

ŞUBAT 2019 BODRUM

31 Mart 2019`da önümüzdeki 5 yıllık dönem için Yerel Seçimler yapılacak. Muhtarlarımızı, İlçe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan ve Meclis üyelerini seçeceğiz. Önemli bir seçim yapacağız, peki niçin önemli buluyoruz ve TMMOB’da örgütlenmiş, bu kentte yaşayan biz mimar ve mühendisler ne bekliyoruz, tavrımız ne olacak?

Mesleğimizin uygulama sınırları yasalar, yönetmelikler, ulusal mevzuat ve imar planları tarafından belirlenir.

Devlet ve hükümet yani merkezi idare yasa ve yönetmelikleri oluşturmakla; yerel yönetimler de imar planları ve plan uygulamalarını gerçekleştirmekle sorumlu ve yetkilidirler. Sonuçta merkezi idare ve yerel yönetimlerin çizdiği sınırlar içinde biz mimar ve mühendisler mesleğimizi uygulayarak süreci tamamlıyoruz. Sözünü ettiğimiz bu süreç kentin, doğanın, tarihin, ekonominin, sağlığın neredeyse tüm yaşamın niteliklerini etkileyen fiziki mekanın şekillendirilmesi sürecidir. Ve bu, bizlerin ve idarenin gerçekleştirmiş olduğu çok aktörlü bir süreçtir.

Bugün Bodrum’da geldiğimiz noktada bu sürecin çoğu yerde olduğu gibi sürdürülebilir, yaşanabilir, adil ve rasyonel bir yaşamı oluşturamadığı hatta hedeflemediği ve ortaya neredeyse yönetilemez bir sorunlar yumağı çıkardığı artık görülmelidir.

 

 • Yapı sektörünün inşa süreci içinde yer alan tüm bileşenlerinin yasal mevzuat, teknik şartlar ve coğrafyamıza uygun hizmet üretmesinin ve bunun yanında mevcut    yapı stoğunun hızla elden geçirilmesinin sağlandığı,
 • Kıyılarımız başta olmak üzere kamusal alanların tüm işgallerden arındırılarak tüm halkımızın ulaşabilmesi ve kullanabilmesinin hedeflendiği,
 • Tarihin ve tabiatın gözümüz gibi korunup yüceltildiği,
 • Sürdürülebilir, çeşitliliği ve sürekliliği olan; gücünü üretimden alan bir kent ekonomisinin kurgulandığı,
 • Her tür altyapının iklim değişikliklerinin de göz önüne alınarak planlandığı,
 • Yerel ürün ve üreticileri baştacı yapacak kalkınma modellerinin oluşturulduğu,
 • Yerleşimin yoğun olarak gerçekleşmiş olduğu merkezlerde çağdaş kentsel donatı standartlarına ulaşılmasının amaçlandığı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımının, sıvı ve katı atık bertaraf sistemlerinde geri dönüşüm ve sıfır atık hedefinin programlandığı,
 • Yarımadamızın taşıma kapasitesi ve doğal eşiklerini sınır kabul eden bütüncül bir rehabilitasyon programının hazırlandığı,
 • Planlamanın “sadece rant güdümünde imar parselleri oluşturma” halinden çıkarılarak ekolojik temelli ve uzun vadeli stratejik kalkınma programına dönüştürüldüğü,
 • Ulaşım planlamasının tüm yarımadada bütüncül olarak ele alınarak mevcut yolların rehabilitasyonunun yapıldığı,

 

demokratik, şeffaf, dayanışmacı, paylaşımcı, katılımcı ve bilimsel olmayı vazgeçilmezi sayan bir yerel yönetim mekanizmasını arzu ettiğimizi ve 31.Mart.2019’ da görev alacak yerel yönetimin bu doğrultuda yapacağı program ve örgütlenmenin gerçekleşebilmesi için işbirliği içinde her tür desteği vereceğimizi, aynı zamanda da konunun bu boyutta ve her ortamda takipçisi olacağımızı şimdiden tüm Bodrum Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.