İKK BASIN AÇIKLAMASI

İKK BASIN AÇIKLAMASI
01.04.2021
166
A+
A-

13 KASIM 2018

TÜRK MÜHENDİS MİMARLAR ODALARI BİRLİĞİ

BODRUM İLÇE KORDİNASYON KURULU

TMMOB Bodrum IKK bileşenleri olarak aşağıda sunduğumuz basın açıklamasını sizler aracılığı ile değerli Bodrum Kamuoyuna ve Yetkililerine arz etmek istiyoruz.

Mesleğimize ilk atıldığımızda yapmış olduğumuz bir yemin vardır, sözlerimize bu yemini Bodrum Kamuoyuna sunarak başlamak istiyoruz.

Bana verilen Mimarlık/Mühendislik unvanına daima layık olmaya; onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun, onları ancak iyiye kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendim ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Yıllar önce vermiş olduğumuz bu yemin bağlamında, yaşadığımız kente ve doğaya karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak aşağıdaki tespitleri bilgilerinize sunarız.

1- Bodrum İlçemizde mevcut olan Küçük Sanayi Sitesi 1139 Ada 53/1/2 ve 5 Parseller 1142 Ada 1 ve 2 Parseller üzerinde kuruludur. Tüm kamuoyunca bilindiği üzere altında bulunan tarihi eserlerin (Halikarnassos Antik Kentinin Hipodrom Alanı) gün yüzüne çıkartılarak tüm insanlığa sunulması amacıyla bu Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu yerden kaldırılması yıllardan beri Bodrum’da yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. 2003 Yılında yapılan Torba (Bodrum-Muğla) Koruma Amaçlı İmar Planı notlarında kentin günlük yaşamında olumsuzluklar oluşturan otogar ve sanayi sitesinin yarımadanın ihtiyaçlarını da göz önüne alınarak kentin dışına çıkartılması gerektiği belirtilmektedir.

2-Birinci maddede belirtilen ihtiyaç doğrultusunda Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kurulmuş ve Torba ‘da yeni yapılması planlanan Otogarın üst tarafında bulunan 5 adet Tarla, Zeytinlik ve Zeytinli tarla vasfında görünen gayrimenkuller satın alınmıştır.

Bodrum’daki sanayi sitesinde 110 İşyeri vardır, yapılması planlanan sanayi sitesinin 158 üyesinin olduğu kendi internet sitelerinde belirtilmektedir. Mevcut sanayi sitesinden 30 işyerinin yeni kooperatife üye olduğu diğer üyelerin dışarıdan yazıldığı bilgisine tarafımızca ulaşılmıştır. Bu durumda mevcut sitedeki 80 işyeri yeni yapılması tasarlanan sanayi sitesine gün itibari ile taşınamayacaktır. Mevcut sanayi sitesi tarihi eserlerin açığa çıkartılması amacı ile 80 işyeri yıkılamayacak ise Torba’ da yapılacak olan sanayi sitesinin amacı neye hizmet etmektedir?

3- Torba’daki satın alınan yerde, imar planına göre yola ve yeşil alana isabet eden kamu terklerinin yapılmadan 153 ada 34 Parsel de kayıtlı 15.095 m2’lik alana Bodrum Belediyesinde 08.06.2018 tarihinde 2018/500-2 sayı ile Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Bu ruhsat gereken İmar uygulamaları yerine getirilmeden verilen bir ruhsattır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddelerine göre ‘ kamuya isabet eden alanların imar terkleri yapılmadan’ verilen bu yapı Ruhsatı incelendiğinde belgenin; Bodrum Belediye Başkanının dış görevde olduğu bir zamanda Belediye Başkanı vekili olarak görevlendirilen Bodrum Belediye Meclis Üyesi Sayın Mehmet Melengeç tarafından düzenlenmiş olduğu ve bu belgede ruhsatı düzenleyen teknik eleman, kontrol eden, onaylayan hanelerinin Mehmet Melengeç tarafından 3 aynı imza ile düzenlendiği açıkça görülmektedir. Sayın Meclis üyesi aynı zamanda bahse konu yerde yapılan inşaatın sahibi olan , Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin  imza yetkilisi ve başkanıdır. Teknik eleman olmayan bir kişinin 3 yere aynı imzayı atarak ruhsat hazırlatması hem mal sahibi hem onaylayan konumunda olması hiçbir etik değere sığmamaktadır. Terkleri yapılmayan bir tarlaya yapı ruhsatı düzenlemek hiçbir yasal zemine  oturmamaktadır. Yasal olmayan bu uygulamanın derhal iptal edilmesi gerekirken geçen 5 ay boyunca ruhsatın halen yürürlükte olması tarafımızca kabul edilemez bir uygulamadır.

4-Yine 2018/500-2 sayılı Yapı Ruhsatına bakıldığında fenni mesul olarak görev yapan harita mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi meslektaşlarımızın bazı belediye meclis üyelerinin maaşlı elemanları olduğuna dair duyumlarımız bizi kaygılandırmaktadır.

İlçemizin önümüzdeki dönemde Yerel Yöneticiliğine soyunan aday adaylarının da bu hukuksuzluğa dahil olabileceğini düşünmek bile istemiyoruz.

5-Beş ay önce kesilmiş Yapı Ruhsatının yasal ve etik olmamasına rağmen geçen süreç içerisinde gerekli iptali yaptırmayan mevcut yerel yönetimin o dönemde başında olan siyasi erkin de sessiz kalması yine önümüzdeki dönemde Yerel Yöneticiliğe aday olmasından mıdır?

6-Yukarıda arz etmiş olduğumuz kooperatif; hangi yasal güce dayanarak ruhsat almadığı parsellerde, hazineye ait parselde ve yasal olmayan ruhsata konu parselde inşaat faaliyetlerine başlamıştır? Bu bölgede devam eden zeytin ağaçlarının sökülmesi ve çam ağaçlarının kesimi, hafriyat ve dolgu çalışmaları sonucunda doğaya vermiş oldukları geri dönülmez hasar kamuoyuna nasıl açıklanacaktır?

Her türlü hukuksal haklarımız saklı kalmak üzere İlçemiz Torba mahallesinde halen devam eden hukuk dışı uygulamanın bir an önce durdurulması ve Bodrum Kamuoyunun konu ile ilgili duyarlılığının sağlanması, hukuksuzluğa izin vermemesi ve rantın bir kez daha kazanmaması için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi bildirir, ruhsat iptalinin gerçekleştirilmesi ve sürecin yasal zeminler içerisinde devam ettirilmesini arzuladığımızı Bodrum Kamuoyuna saygılarımız ile arz ederiz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.